ชื่อบริษัท : บริษัท ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ : S.BOONMEERIT ENGINEERING CO.,LTD
สถานที่ตั้ง : 15 ซอยกัลปพฤกษ์ 6 แยก 2 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เลขที่จดทะเบียน : เลขที่จดทะเบียน : 0105545033881 เดิมเลขที่ (10354500372)
วันที่จดทะเบียน : 26 มีนาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน)
ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง – ซ่อมแซม งานด้านสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบทั้งในและนอกประเทศ
โทรศัพท์ : (02) 802-3757 , (02) 802-3758 , (02) 455-9381
โทรสาร : (02) 454-1100
Web site : http://www.boonmeerit.com
E-mail : s.boonmeerit@hotmail.com
 
     
   
   
 
 
บริษัท ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จำกัด
ตราวงกลมมีอักษรภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษที่เป็นชื่อบริษัทล้อมรอบ
ตรงกลางมีรูปหน้าจั่ว หมายถึง สถาปัตยกรรมไทย ที่มีความอ่อนช้อยสวยงาม และมีศักดิ์ที่อยู่เหนือสูงสุด เสมือนหน้าจั่วที่อยู่ด้านบนและด้านหน้าสุด
ส่วน ลูกดิ่ง หมายถึง งานก่อสร้างที่มีความเที่ยงตรง แน่วแน่ และมั่นคง
 
     
   
   
 
 
 

เพื่อการเป็นหนึ่งในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพัฒนา ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาผนวกกับความชำนาญเฉพาะทางด้านสถาปัตยกรรมไทย    พร้อมกับดำเนินงานรังสรรค์และสืบสานงานด้านสถาปัตยกรรมไทยประเพณีอย่างถูกต้องแม่นยำ  ครบวงจร

 
     
   
     
     
บริษัท ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จำกัด ๑๕ ซอย กัลปพฤกษ์ ๖ แยก ๒ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐
E-mail : webmaster@boonmeerit.com โทรศัพท์ - แฟกซ์ ๐๒-๘๐๒๓๗๕๗ – ๘, ๐๒-๔๕๔๑๑๐๐